Bliv medlem af Svaneke Friskoles skolekreds og vær med til at støtte, at alle byens børn kan gå i byens skole.

Skolekredsen består af skolens forældre samt andre interesserede i skolens virke.

Forældrene er automatisk medlemmer, medens andre kan tegne medlemskab for et årligt kontingent på kr. 300.

Pengene fra Skolekredsen går bl.a. til at nedsætte udgiften for de forældre, der har behov for hjælp til skolepengene. Samtidig støtter du, at Svaneke er attraktiv for børnefamilier, der ønsker at flytte til byen. Det betyder rigtig meget
for tilflyttere, at der en skole i lokalsamfundet til deres børn.

Som medlem af skolekredsen modtager du nyhedsbreve og indbydelser til arrangementer på skolen. Desuden får du mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling, hvor skolens bestyrelse vælges.

Du kan få flere informationer om Skolekredsen i skolens vedtægter § 4 stk.2 /  § 5 / §10.

Sådan tegner du medlemskab af skolekredsen:

1. Udfyld og indsend nedenstående formular til skolen.

2. Indbetal kr. 300 på skolens konto i Nordea: reg.nr. 0658 kontonr. 0748375686.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ole Hald på tlf. 20345993 / 56499993.

Dit navn:(*)
Indtast venligst dit navn.

Din bopælsadresse(*)
Angiv venligst din bopælsadresse

Din e-mail:(*)
Indtast korrekt e-mailadresse

Dit tlf. nr.:(*)
Indtast dit tlf. nr.