Svaneke friskole er fortsat under opbygning.

Temaerne trivsel, innovation og kreativitet går dog igen i de tiltag vi laver hen over året på både klasseniveau og som fælles aktiviteter for hele skolen.

Blandt de foreløbige aktiviteter vi har lavet som fælles tiltag for hele skolen eller på tværs af klasser, er blandt andet et ADVENTURE RACE, en HALLOWEENFEST, en VELKOMSTFEST FOR FLYGTNINGE og en JULEBAZAR i Svaneke by, hvor friskolens elever har produceret forskellige julevarer i samarbejde med lokale virksomheder.

Om vinteren har vi etableret vores eget GYMNASTIKHOLD på skolen, som deltager i Svaneke Idrætsklubs forårsopvisning. 

Til fastelavn i 2016 lavede skolens lærere og elever et stort SAMBAOPTOG, som gik gennem Svaneke by og ankom på festlig vis til DagliBrugsen i Svaneke, hvor der var tøndeslagning, boller og cacao til SAMBAFOLKET - arrangeret og sponsoreret af den lokale DagliBrugsen.

Fra skoleåret 2016/17 kan månedsbrevene fremover læses under nyhedssektionen.