Den 5. januar 2015 kunne Svaneke Skole fejre sin 90 års fødselsdag, som folkeskole. Kort efter besluttede kommunalbestyrelsen dog at lukke folkeskolen i Svaneke, hvorefter den lokale og private skoleforening overtog bygningerne og genåbnede skolen som Svaneke Friskole.

Svaneke skole lukkede således som folkeskole efter 90 års virke ved sommerferiens begyndelse, den 27. juni 2015 og genåbnede som Svaneke Friskole til skolestarten, den 10. august, 2015.

Når en skole har fungeret i så mange år bliver den en historisk integreret institution i det omgivende lokalsamfund - ikke mindst fordi mange af byens borgere selv har gået på skolen eller har børn, som går der.

Som en historisk indlejret institution bidrager skolen, som institution til at facilitere sammenhængskraft og meningsskabelse i det omgivende lokalsamfund, da mange af byens traditioner udvikles og vedligeholdes i det dynamiske og fælles ”rum” som skabes mellem byens borgere og skolen indenfor både idræts- og kulturlivet.

Derfor stod byens borgere og handelsliv også klar til at overtage og videreføre skolen, da Bornholms kommune besluttede at lukke Svaneke Skole. Skolen videreføres nu i privat regi og fortsat med stor opbakning fra lokalsamfundet, idet ca. 90 % af områdets børn fortsat går på den nye Svaneke Friskole.

Hvis du som tilflytter vælger at sætte dine børn i Svaneke Friskole vil du derfor opleve at det er den direkte adgang til hurtigt at lære områdets børnefamilier at kende og blive integreret i det lokale miljø omkring skolen.