Svaneke Friskole er en nystartet friskole i den smukke og aktive by Svaneke. Skolen har til huse i den tidligere kommunale Svaneke Skoles bygninger tæt på idrætsfaciliteter, skov og klippekyst. Skolen blev gennemrenoveret for cirka 15 år siden og står stadig som en af de flotteste skoler på øen.

Vi tilbyder en hel klasserække fra 0.-9. klasse. 

Vi har som udgangspunkt de fag, som folkeskolen har, men vi vil lidt mere end folkeskolen. Vi har stor fokus på, at vores elever er kreative, innovative og nysgerrige børn, derfor har vi blandt andet:

  • Profiltimer i to lektioner om ugen på alle klassetrin. Målet er, at eleverne arbejder med kreativitet og innovation og så kan formidle dette til andre. Eksempler herpå kan være at lave skolens slogan, at lave en præsentationsfilm om skolen, lave et samarbejde med flygtninge med en velkomstfest.

  • Morgensang hver dag. Om fredagen skiftes klasserne til at stå for indhold

  • Lejrskole/hyttetur for alle klasser, hvor eleverne selv er med til at bestemme indhold.

  • Julebazar, hvor hver klasse samarbejder med en lokal virksomhed om at producere et produkt, som sælges.

  • Computer til alle elever i overbygning, hvor vi arbejder med Open Source

  • Vores eget læringscenter/skolebibliotek, hvor både elever og lærere kan få vejledning

  • Adventurerace som motionsdag

  • Naturen som læringsrum, f.eks. har 0. klasse en fast dag i skoven, så længe vejret tillader det

Derudover har vi stor fokus på faglighed, hvor eleverne nøje følges. Vi målsætter hvert tema og evaluerer efterfølgende – nåede de så målet? Vi har lavet et test årshjul, så alle klasser bliver testet, så vi kan vide præcist, hvor eleven er. Disse test bliver fulgt op med klassekonferencer med kommunens læsekonsulent, så vi kan udvikle eleven videre.

Faglighed skal dog kombineres med trivsel. Vi laver trivselsmålinger to gange årligt, som følges op af en handleplan for hver klasse. For øjeblikket arbejder forældre, medarbejdere og bestyrelse på at udarbejde skolens værdigrundlag, men vi ved allerede nu, at TRIVSEL er den store overskrift. Børn der trives lærer mere. Et godt værested er et godt lærested.

Skolen har SFO-tilbud til de yngste elever og klubtilbud til de ældre elever.

Vi er 23 medarbejdere, der hver dag prøver at gøre en forskel og man er altid velkommen til at ringe eller skrive for at høre mere om vores dejlige og nysgerrige skole, hvor vi kender hinanden på kryds og tværs.

 

Værdier & Mål

undervisningsmaal

Formål og værdigrundlag for Svaneke Friskole.

Personalet

skole personale

Se præsentation af skolens lærere, ledelse og øvrige ansatte.

Praktisk info

skole praktisk information

Læs om indskrivning, tilskud, mm.

Skolekreds

support gruppe

Læs om muligheder for at støtte Svaneke Friskole.

 

Skoleåret

skole kalender

Læs om skoleåret, herunder om større begivenheder i løbet af skoleåret.

Skoledagen

skole tavle

Læs om hvordan hverdagen fungerer på Svaneke Friskole.

SFO/klub

basketball

Læs om indskrivning, SFO, klub, mm.

Skolebørnehave

skole bornehave

Læs mere om vores skolebørnehave.