Vi forudsætter klassestørrelser på 22 elever.

Der vil dog kunne dispenseres op til 25 elever.

Der planlægges en tildeling af ekstra ressourcetimer til klasserne for hver elev der tildeles udover de normerede 22 elever.

Tildelingen af ekstra elever (op til 25) i klasserne sker efter følgende kriterier:

  • Hvis der skal skaffes elevplads til søskende, eller bonus søskende med samme bopælsadresse.
  • Hvis der kommer tilflyttere til området, som ønsker at benytte Svaneke Skole.
  • Hvis klassens sammensætning kan bære en ekstra elev, eller for at skabe en bedre sammensætning mellem kønnene.