Vi er nu igennem det meste af skoleåret vokset støt. Vi startede med 145 elever efter sommerferien 2015 og var midt i april 2016 kommet op på 154. Vi får næsten hver uge henvendelser fra forældre både på Bornholm og fra hele Danmark omkring en eventuel indskrivning. Det er vi utrolig stolte og glade for.

Ydermere ser fremtiden rigtig godt ud. Vi har 22 elever skrevet op til vores kommende 0.klasse. Vores loft er umiddelbart 22 elever, så klassen er faktisk fyldt op. Vi kan dog gå op til 25 elever, hvis man har søskende, hvis man er tilflytter eller hvis det pædagogisk set er en god ide.

Pr. august 2017 er der 202 elever indskrevet i skolen.

På den længere bane ser det også godt ud. Vi har en del elever på listerne i årene fremefter.

Vi har ikke kun elever fra Svaneke og nærområdet. Vi har elever fra omkring Pedersker over Nexø til Østermarie og har således elever fra det meste af Østbornholm. Kombineret med at vi desuden giver ekstra tilskud til økonomisk trængte familier og ekstra tilskud til buskort, kan vi godt sige, at vi er en skole for alle – både rige og knap så rige og en skole for hele Østbornholm.