Svaneke Friskole supplerer de statslige takster for tilskud til skoletransport således at du kun skal dække 50 % af udgifterne til dit barns buskort, hvis du bor langt fra skolen.

Km-grænserne (afstand mellem hjem og skole) for at søge tranport tilskud:

0-3.kl. 2,5 km
4-6.kl. 6,0 km
7-9.kl. 7,0 km

Skolen søger samlet tilskud for de berettigede elever ved fordelingssekretariatet.