Med tiden bliver Svaneke Friskole en skole der har en klasserække fra 0.-9. klasse. I skoleåret 2015/16 starter vi med en blandet 7. og 8. klasse, men på sigt er planen at vi har en hel klasse pr årgang.

Vores fag kommer til at lægge sig meget op ad Folkeskolens fag, men vi indfører to nye/gamle fag:

1. Vi genindfører klassens time. Det gør vi fordi vi vægter trivsel højt. I disse timer skal der systematisk arbejdes og evalueres omkring trivsel

2. Profiltimer. Hver klasse får to timers profiltimer. Kernen i disse timer er innovation, kreativitet og formidling. Timerne kan lægge to timer om ugen, men kan også sagtens lægges i blokke. Emnerne kan være musicals, udvikling af nyt madprodukt, skolen i naturen, etc.

Vi har lige pt 145 elever fordelt på 8 klasser, som giver en klassekvotient på 18,1 elever i gennemsnit i klasserne. Vi har ingen klasser som er lukket for tilgang, men flere af dem er ved at nå de 22 elever, som er den umiddelbare grænse.

Vi deler skolen op i indskoling og mellemtrin, hvor 7./8. klasse også er med i år. Om nogle år vil vi også have en udskoling.

Vi vil lægge vægt på nysgerrighed, tillid og ambitioner, hvor trivsel og faglighed indgår. Vi starter allerede i børnehaveklassen med værkstedsundervisning og ugeskemarevolutionen, så eleverne lærer selv kan arbejde på deres eget niveau uden at skulle stå i kø til læreren.