Svaneke friskole kunne ved dette skoleårs begyndelse fejre 1 års fødselsdag med en voksende skare af børn.

Den første skoledag, onsdag den 10. august 2016, stod der 22 glade og forventningsfulde børn, som skulle starte i 0.klasse. Efter en velkomsttale, sendte alle 0.klasse børnene en ballon op i himlen, som tegn på at nu var de også en del af Svaneke Friskole.

Fredag den 12.august havde skolen inviteret til 1 års fødselsdag med hele byen. Her blev der serveret grillet gris med det hele og der var både tid til at se skolen, se lidt underholdning og få snakket med hinanden på tværs af alder og job. Festen stoppede 20.30 så man kunne nå i Svaneke Park for at se en film i ”Park Bio”.

Skolens første leveår

En skole i vækst

Svaneke friskole åbnede i august 2015 – i de selvsamme skolebygninger, hvor der frem til juni 2015 havde været folkeskole i 90 år. Svaneke friskole startede således op i kølvandet på den tidligere folkeskole.

På grund af den hurtige opstart af byens nye friskole fulgte en meget høj andel af de lokale og tidligere folkeskoleelever med over i den nye friskole.

Da byens folkeskole lukkede var elevtallet nede på 134 børn, men da friskolen åbnede efter skolesommerferien i 2015 var det, stik imod alle forventninger, med i alt 147 ny-indskrevne elever og en omfattende festivitas, hvor hele byen var inviteret.

I skolens første leveår er der også kommet mange nye elever fra oplandet til skolen, således at skolen nu har elever fra store dele af østlandet- og et samlet elevtal på i alt 176 elever.

Udvikling af indhold og rammer

Udover en støt stigende tilgang af nye elever siden friskolens opstart er der sket mange fornyelser i skolens rammer og indhold i skolens første leveår.

En af de mere markante forandringer er, at der er etableret en fælles samlingssal i det tidligere skolebibliotek, hvor elever og lærere igennem hele skoleåret har mødtes til daglig morgensamling og fællessang. Forældre og andre interesserede bydes indenfor til morgensangen hver fredag, hvor de forskellige klassetrin på skift optræder med et musikalsk indslag. 

For at få frigjort den nye samlingssal blev skolebiblioteket inden friskolens start d. 10. august, 2015 flyttet til hyggelige og læsevenlige lokaler på skolens 1 sal, hvor eleverne nu nyder at holde til i frikvartererne, og i deres bibliotekstimer.

Et andet hyggeligt tiltag er, at alle klasserne kommer på lejrskoler hvert år, uanset hvilken klasse de går i. I skolens første leveår har klasserne blandt andet været på shelterture, overnattet i jagthytter og været på Christiansø og i Berlin, mens 1.klasse holdt sig til at overnatte på skolens matrikel.

Seneste skud på stammen af fornyelser er åbningen af en skolebørnehave ved Svaneke friskole i april 2016, hvor skoleparate børnehavebørn kunne starte i en skolebørnehave og dermed få en blid overgang til deres skolestart. 14 børn var indskrevet i skolebørnehaven og startede på det planlagte forskoleforløb den 1. april, 2016.

Til den første skoledag var der kommet yderligere 8 børn til, så 0. klasse i alt startede med 22 børn.

Friskoleinitiativet har fra Friskolens start nydt godt af den store interesse og finansielle opbakning fra lokalsamfundet. Skolen har som følge heraf fra starten etableret en udadvendt profil og et udvidet samarbejde med lokale virksomheder. Skolen har således stået for flere arrangementer i Svaneke by, herunder Adventure Race, JULEBAZAR og sambaoptog. I forberedelsen af JULEBAZAREN gennemgik eleverne et innovationsforløb, hvor de samarbejdede med forskellige lokale virksomheder om at producere varer til JULEBAZAREN, der således både kunne præsentere glas fra Pernille Bülow, øl fra Svaneke Bryghus og chokoladespecialiteter fra Kjærstrup og mange andre varer, som var tilvirket i samarbejde med virksomhederne.

Skolen har endvidere holdt flere fester som har været åbne for lokal deltagelse og der har også været afholdt en velkomstfest for byens ny tilflyttede asylansøgere på byens Vandrehjem.

I forbindelse med februars fastelavn lavede skolen et sambaoptog som gik gennem byen til Dagli’Brugsen på Svaneke Torv. Dagli’Brugsen havde i dagens anledning sponsoreret tøndeslagning for alle skolens elever.

Skolen stillede også med eget gymnastikhold til den lokale idrætsforenings årlige gymnastik opvisning. Skolen synes således trods sin korte levetid allerede at være blevet et væsentligt aktiv for det lokale liv og miljø i byen.