Vejret viser i disse dage sig fra dens bedste side, selvom august var noget blandet. Vi er lige nu i gang med at planlægge vores pædagogiske dage, hvor hele det pædagogiske personale tager på tur for at udvikle både vores pædagogik og skolen som helhed.

Vi mangler stadig nogle forældre fra et par klasser til at overtage undervisningen. Henvend jer meget gerne til klasselæreren.

Vi har fuld tryk på indskrivningerne. Næste års børnehaveklasse er helt fyldt og med venteliste. Vi skal i efteråret have diskuteret, hvordan vi forbliver med at være hele byens skole, så alle børn i området kan gå på skolen, samtidig med at vi ikke får kæmpe klasser. I den forbindelse skal jeg opfordre alle forældre her på skolen til at melde deres mindre børn ind allerede nu, uanset om hvilken alder de har. Vi har nemlig allerede 20 til børnehaveklassen i 2018.
Siden sidste skolenyt har vi fået en ny elev i 8. klasse – Nikoline Møller. Stort velkommen til Nikoline.

Vi har også fået en ny pedel, som starter den 1. oktober. Det er Allan Lund, som har pedelerfaring fra både bosteder og hoteller samtidig med en elektrikeruddannelse. Allan er allerede lidt tyvstartet og det virker rigtig godt. Og et held og lykke til vores gamle pedel Morten Dupont, som selv har valgt at gå tilbage til tømrerbranchen.

Normalt fremhæver jeg ikke, hvis nogle af vores elever vinder et mesterskab, men jeg vil alligevel gøre en undtagelse, da vi har hele tre piger, der har vundet danmarksmesterskabet i military (noget med heste/ponyer). Det er Siw Kaas fra 5. klasse og Luna Richter-Lund og Astrid Skovgaard fra 7. klasse. Stort tillykke til dem.

Vi fik i august måned nye computere fra Dagli’ Brugsen i Svaneke til 7. klasse. Ikke nok med det, så fik vi fremadrettet et sponsorat, som går ud på, at de donerer 1% af deres omsætning på frugt og grønt til os hvert år. Så her skal lyde en stor opfordring til alle om at købe frugt og grønt i vores lokale brugs. Igen i år betaler vi kontingentet i Svaneke Idrætsklub. I skal betale kontingentet først og så sende kvitteringen til os, så nedsætter vi skolepengene den efterfølgende måned med det betalte beløb. Igen år deltager vi både i Hospitalsløbet og i Almindingsløbet. Almindingsløbet er den 24. september klokken 13 (børneløbet som er på 2 km). Her skal I tilmelde jer via kontoret, hvis jeres børn vil med. Vi betaler løbsgebyret og Christina vil være i skoven til løbet, men I skal selv arrangere transport. Men husk at melde jer til inden den 19. september til Tina eller undertegnede, så laver vi en gruppetilmelding.
Alle fripladsansøgninger er sendt afsted nu og senest i december får vi svar tilbage omkring dem, som vil modtage fripladstilskud.

I uge 39 har vi vores første temauge, hvor hele skolen er blandet på tværs af klasser og skal arbejde med FN’s verdensmål. Eleverne kommer på forskellige hold og skal altså ikke have normal skema i denne uge. Meget mere info får I fra jeres klasselærere.

Venlig hilsen

Jesper Jørgensen