Kære Svaneke Fri-forældre

Jeg vil gerne beklage at der har været meget, meget stille fra min side i de sidste par måneder, det må ikke forveksles med at der ikke har været aktivitet. Jobbet som skoleleder på Svaneke Friskole er alsidigt og fyldt med opgaver der løbende skal laves. I januar brugte Tina og jeg meget tid på vores budget for 2018. I februar skulle der gennemføres 30 medarbejdersamtaler og her i marts har vores fokus været på årsregnskabet. Så den ene dag har altså taget den anden, men vi er her og vi elsker det vi laver.

Vinterberedskab

Her i sidste uge blev vi så kastet ud i et vejrlig, der gjorde det aktuelt at vi fik etableret en beredskabsplan. Beredskabsplanen i tilfælde af sne, er nu etableret og personalet er underrettet. Som forældre skal I blot følge de  regionaleudsendelser og kikke på Intra, hvor I vil blive orienteret. Af princip vil vi helst ikke lukke skolen, men det er ikke altid vi kan garantere at al undervisning bliver gennemført. Det vil afhænge af hvem og hvor mange medarbejdere der møder frem. Hvis politiet fraråder al udkørsel, så har vi kun åben for pasning i SFO’en for dem der virkelig har et behov. Ellers kan I som udgangspunkt godt regne med at vi har åbent og at vi gennemfører undervisningen i det omfang det er muligt.

Arbejdsgrupper under bestyrelsen

Den 11. januar afholdt TænkeTanken deres første møde med mellem 30 og 35 deltagende forældre. Det var et rigtig godt møde, hvor der efterfølgende er blevet nedsat to arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe der arbejder på at afdække mulighederne for madordning på Svaneke Fri og én gruppe der arbejder med temaet Grøn Skole. Der var et hav af gode ideer og input og de to arbejdsgrupper vil på generalforsamlingen fortælle lidt om deres arbejde. Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke koordineringsgruppen for deres kæmpe indsats og til de forældre der både mødte op og til mødet og dem der har meldt sig på arbejdsgrupperne. Ligeledes er der nu nedsat en ansøgnings- og sponsorgruppe, med 5 aktive og dygtige forældre, der har fået til opgave at være koordinerende i forhold til større projektansøgninger, samt aktiviteter til fx bygningsudgifter (se længere nede i nyhedsbrevet).

Generalforsamling 2018

Bestyrelsen er i gang med at planlægge årets generalforsamling og her på kontoret er vi ved at lægge sidste hånd på årsrapporten. SÆT KRYDS i kalenderen: GENERALFORSAMLING DEN 24. APRIL 2018 kl. 19.00. Brug jeres frihed og deltag, om ikke andet for at vise at I bakker op om det arbejde bestyrelsen og de ansatte laver. Det er også her I kan møde andre forældre, netværke og få ideer og bare være sammen – husk dem der snakker sammen – holder sammen.

Fordybelsesugen

Som noget ny har vi på Svaneke Fri afprøvet det vi kalder en fordybelsesuge. Med en skemaopdelt hverdag, kan det nogle gange være dybt frustrerende at man ikke når helt i bund med et arbejde, en metode eller et fagligt indhold. I fordybelsesugerne har lærerne og eleverne mulighed for at gå i dybden med et eller andet, uden at skulle tænke på at klokken ringer. Vores erfaring fra uge 4 har gjort at vi gerne vil lave fordybelsesuge igen til næste år.

Skolefest

Det var da bare et brag af en fest. Jeg har været til mange skolefester i mit liv – tro mig, men aldrig til en der var så god. Vi havde en fantastisk oplevelse og der er stadig elever der vender tilbage til ting der skete den aften. Vi har selvfølgelig booket bandet ISS til at komme igen til næste år og Mette er klar til igen at skrive autografer. Måske er det på sin plads at komme med et lidet kendt bibelcitat her: ”Prøv alt – hold fast i det gode”!

Det antikke Grækenland

I uge 11 går det løs igen. Hele skolen, på nær 9. klasse, tager til det antikke Grækenland, der skal arbejdes med filosofi, demokrati, teater og musik. Vi glæder os alle sammen til den kommende uge. Både i uge 10 og 11 arbejder vores 4. og 5. klasse på opsætning af en teaterforestilling, det kommer I helt sikkert til at høre mere om.

Nyt fra kontoret

Vigtig info:

- I den tidligere udsendt feriekalender, står der at vi starter skoleåret 18/19 den 13. august. Det har vist sig, at folkeskolerne kun starter den 14. august og vi vil derfor også rykke vores skolestart til den 14. august.

- I løbet af marts vil vi nok ændre ringetiderne internt i dagens gang. Så hold øje med Intra. Vi starter som altid kl. 8.20 og slutter stadig kl. 13.15, 14.00 og 14.45, men der bliver kortet lidt af pauserne for at give plads til mere modultid, da morgensang og læsebånd tager meget af tiden i morgenmodulerne.

- Vi har længe drøftet opsparingen til lejrskolerne. Vi har nu besluttet at lave en række årgangslejrskolekonti, hvor de penge eleverne tjener ved julebazar og markedsdag bliver separeret fra klassekasserne i de enkelte klasser. Tanken er jo, at man gennem sit 10 år lange skoleliv kan nå at tjene så mange penge på julebazar og markedsdag, at forældrebetalingen til lejrskoler kan minimeres. På den måde pålægger vi heller ikke forældrerådene, der står for klassekasserne, at skulle håndtere op til 30.000 på en forældreoprettet konto. Denne håndtering af pengene er godkendt af revisor. Det betyder også at hvis en klasse tjener ekstraordinært ved at vaske biler, eller andet, så kan vi godt fungere som opsparingskonto.

Skolehåndbog under udarbejdelse

Svaneke Friskole har nu eksisteret i næsten 3 skoleår. Men Friskolen har også eksisteret på tillid og en mundtlig kultur. Det kan derfor være svært som forældre at navigere i procedure, tilskud, politikker og uskrevne regler. Bestyrelsen og ledelsen har derfor besluttet at vi vil forsøge at samle vigtige oplysninger om skolen til forældre i en Skolehåndbog, som vil blive uddelt til alle familier på Svaneke Friskole. Det er et stort arbejde og det er primært skolens ledelse og kontor der skal bidrage til opgaven, hvorfor vi pt. ikke kan sætte en deadline på projektet, men I skal vide den er i gang.

Hvem har ikke haft spørgsmål som: Hvad gør vi når vi skal på ferie i en uge, hvem skal godkende det? Hvor mange gange skal jeg tjekke Intra på skolen? Må man som voksen drikke et glas vin til en skolefest? Kan jeg få tilskud til mit barns skolebuskort? Hvordan fungerer det med fripladser på Svaneke Friskole? Og meget, meget mere. Jeg håber I vil tage vel imod bogen når den kommer!

Tag og ventilation på Øst-fløjen (Sydskovvej)

Da vi i sin tid overtog skolens bygninger fra Bornholms Regionskommune, var man helt klar over, at der umiddelbart fulgte nogle store vedligeholdelses- og restauringsopgaver med, og på den baggrund blev summen for skolens bygninger også reguleret. Den tidligere og nuværende bestyrelse har set det nødvendigt at lave en række forbedringer af skolens bygningsmasse og indtil nu har vi kunne gøre det inden for vores likviditet. Derfor kommer det ikke helt som en overraskelse i efteråret at det regner ind i vores bygning på øst-siden, altså bygningen ud mod Sydskovvej. Det har længe været kendt at den tagbelægning der er på bygningen er fejlbrændt og derfor er teglenes levetid ikke så lang som de ellers ville have været. Ydermere har det vist sig at tagudhænget er for kort, hvorfor en del regnvand ender i hulmuren i stedet for uden for muren, hvilket er med til i det hele taget at nedbryde bygningen. 

Allerede i sensommeren er Guld Allan oppe og tjekke undertaget på bygningen og der ser forholdsvis fornuftigt ud, hvorfor vi planlægger at der i 2018 skal opbygges likividitet til at kunne lave en investering på denne bygning i 2019-20. Desværre viser det sig her efter jul, at vores tag og undertag er i så ringe en forfatning, at en umiddelbart udskiftning er nødvendigt, for at undgå at den skade der allerede er sket med voldsom vandindtrængning, ikke kommer til at forårsage angreb i selve tagkonstruktionen. Den primære årsag til fremrykningen er den meget våde sommer og tillige vådt efterår og vinter, har taget hårdt på undertaget, dette ses iøvrigt også andre steder. 

Bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til at tage beslutning om at igangsætte en udskiftning af taget, så hurtigt som muligt. Især i 8. klasse der ligger på 1. sal har der i perioder med regn været vandgennemtrængning ned til elevernes klasselokale. (se billedet)

Sammen med udskiftning af taget er det også nødvendigt at udskifte ventilationen. Bestyrelsen har besluttet at vælge et ventilationssystem som er behovsstyret og kan styres i sammenhæng med den øvrige ventilations og varmeforsyning på skolen.

Beslutningen om at lave taget allerede i år, presser selvfølgelig vores likviditet, hvorfor vi har set os nødsaget til at nedsætte et ansøgnings- og sponsorudvalg, bestående er 5 forældre, der vil hjælpe bestyrelsen med at finde minimum 200.000 kr. Udvalget er trukket i arbejdstøjet, men der er ingen tvivl om at vi her har brug for at alle forældre på Svaneke Fri vil være behjælpelige med at skaffe penge til taget. Den samlede investering beløber sig til over 900.000 kr. Vi håber derfor inderligt, at alle forældre trækker i arbejdstøjet og hjælper os med at skrabe penge sammen. Udvalgets ideer vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde og I vil løbende blive orienteret om fremdriften i projektet. Vi satser på at arbejdet igangsættes i løbet af april.

Hva sker der?

12.-16. marts Temauge om Det antikke Grækenland (9. klasse har fordybelsesuge med fokus på FP)

  1. marts Deltager vi i Team Rynkeby skole-løbet
  2. marts til 2. april Påskeferie
  3. april Afholder vi vores store Forårskoncert

Løbende i april Der afholdes en lang række skole/hjemsamtaler

Svaneke Friskole – gå glad i skole – gå gladere hjem

De bedste hilsner

Matilde Lissau

Skoleleder

 

Man længe nok må sige,
At Kiærlighed er blind,
Det bliver dog Lysets Rige,
Hvor ret den strømmer ind,
Og han har aldrig levet,
Som klog paa det er blevet,
Han først ei havde kiær!
N.F.S. Grundtvig