Så er sommerferien næsten forbi og vi går og gør os mange tanker og ideer til det kommende skoleår. Vores fokusområder bliver blandt andet kommunikation, evaluering via Port Folio og mere sammenhæng mellem projekter ud af huset og den daglige undervisning.

Vi skal også arbejde med vores værdier og have trivsel som et fast punkt på dagsordenen.

Angående vores parkeringsforhold, så opfordrer jeg meget til, at man parkerer bag skolen (Sydskovsvej) enten ved Vandrehjemmet eller hallen, når man afleverer sine børn. Det skal også lyde en opfordring til at eleverne cykler eller går til skole, da det både giver mindre biltrafik og mere motion og frisk luft. Vi vil også i dette skoleår have færdselspatrulje på Søndergade.

Vi vil, som noget nyt, have læse/skrive bånd hver morgen fra 8.15-8.35 i alle klasser. Her starter eleverne dagen med at læse, skrive eller høre historier i 20 minutter. Dette bånd kan dog ligge senere på dagen, hvis klasseteamet kan se en fordel i det.

Vi har fået to nye lærere. Den ene er Camilla Buus-Kofoed som skal være klasselærer i 1.klasse og den anden er Louise Nielsen, som er barselsvikar for Kristoffer plus lidt mere. Vi har desuden fået fem nye børn: Liv Lungholt og Mathias Hansen begge i 2. klasse, Albert Bundgaard i 5. klasse, Inge-Marie Pedersen i 7. klasse og Julie Johansen i 8. klasse.

Vores første skoledag er den 10. august fra 9.00-11.30. Alle elever starter i skolegården, så vi kan byde velkommen til den nye børnehaveklasse og nyt personale. Efter lidt underholdning, går både børn (og forældre, hvis de har lyst) og lærerne op i klasserne. Der vil dog være forældrekaffe i skolegården, så børnene kan være alene med deres nye lærere i et stykke tid om ikke andet. Torsdag og fredag i den uge vil være trivselsdage – mere info fra klasselærer.

Husk vores 1. års fødselsdag den 12. august fra 17.30-20.30. Madbilletter skal købes på skolen eller i Havnekiosken – helst inden den 9. august. Hvis man kan komme og hjælpe til om eftermiddagen med bordopsætning, må man meget gerne melde tilbage til mig.

Husk også vores pædagogiske dage den 15. og 16. september. Her skal forældrene overtage undervisningen i to dage, mens lærerne og pædagogerne får tid til at drøfte både pædagogik, udvikling og fokuspunkter sammen. Det er de respektive klasselærere, der står får koordinering af forældre til disse dage.

Venlig hilsen

Jesper Jørgensen

PS: Husk at alle børn kan komme gratis i SFO (fra 0.-3.klasse) den første måned