Foråret kryber ind overalt, i haver, i byen, på havet og under huden. Uret er sat på sommertid. Tågen er lettet!

Februar og marts har været rigtig travle måneder, med opsigelser men også med nyansættelser, tilpasninger, årsplanlægning, forældremøder, klassekonferencer, temauge om FNs verdensmål og en masse andet. For skolelederen har det mest handlet om at finde rundt i hvem der er hvem og hvad der er hvad. Det begynder at hjælpe på det!

Nu ser vi frem til et forår med mange spændende arrangementer hvor både børn, forældre og ansatte er igang.

I kan glæde jer til:

 • at sige goddag til Vibeke Strand, der starter som lærer i 2. klasse, som afløser for Carina/Alice samt Cecilie Mattsson der i første omgang skal hjælpe i 0. klasse og være afløser for Troels der har fået mountainbike-orlov. Fra 1. august indgår Cecilie i det faste team på Svaneke Fri.
 • at vi sender vores skolepatrulje på Tivolitur.
 • at vi skal have arbejdsdag
 • at vi traditionen tro afholder markedsdag
 • at der er konfirmationer
 • at vi inviterer til kæmpe stor og flot forårskoncert
 • at der afholdes spændende foredragsaften med psykolog Jens Andersen fra Nordjylland for alle friskoleforældre
 • at vi får besøg af to Grønlandske børn der skal gå i 4. klasse
 • at vi skal siger goddag til forældrene i den nye 0. klasse der starter august 2017
 • at vi afholder generalforsamling
 • og sikkert også en hel masse mere...

Som I kan fornemme er der gang i Svaneke Friskole, skolelederen er ankommet og er igang. Lærerne summer og eleverne er i forårsstemning. Vi nyder solens varme og det nye tag og fine nye vinduer.

To måneder er gået, to herlige af slagsen! Sådan skrev Ole Hald i februar, nu skriver jeg det og jeg mener det. Tusind tak til jer alle for at have taget så godt imod mig. Jeg føler mig rigtig meget hjemme på Svaneke Fri og glæder mig til at lære jer alle meget bedre at kende. Sammen laver vi nemlig god skole.

De bedste hilsner

Matilde Lissau

Tågen er lettet – og nej se....vi har sør’me også naboer (hilsen til jer) ????