Målet for antal indskrevne skolebørn er nået

En uge efter den officielle skoleindskrivning startede, er der nu indskrevet børn nok til at starte den nye skole med 0.-7. klassetrin. Et enkelt klassetrin har endda venteliste.

På stormødet i Svaneke d. 2. marts, 2015 blev planerne for den kommende nye skole for første gang præsenteret.

Ved samme møde annonceredes en kort tidsfrist for, hvornår de første 100 børn skulle være indskrevet på skolen og det første skolegebyr betalt. Målet om 100 børn var sat for at bestyrelsen kunne være sikre på at der var et reelt økonomisk grundlag at etablere skolen på.

I den mellemliggende uge har der været en konstant og god søgning til Svanekes nye skole. Ved udløbet af tidsfristen i dag, mandag d. 9 marts, 2015 kunne Formanden for bestyrelsen, Rune Holm, da også meddele ” at der nu er så mange børn indskrevet på den nye skole at vi er sikre på at vi kan åbne en god skole i Svaneke. Det er derfor med stor glæde at vi kan oplyse at skolen bliver en realitet.”