Nu har bestyrelsen modtaget en endelig købsaftale på Svaneke Skole, samt de bygninger som rummer Børnehuset i Svaneke.

Bestyrelsen har længe arbejdet på at få købet af skolebygningerne til at falde på plads og nu lykkedes det så, til bestyrelsens store glæde og lettelse.

Allerede i marts, da antallet af indskrevne børn i den nye Svaneke skole nåede 100 børn sendte bestyrelsen det første købstilbud på skolebygningerne af sted til kommunen, i håbet om en hurtig løsning på salget. Vi har efterfølgende været i forhandlinger med kommunen om købet af skolen.

Kommunen valgte imidlertid at følge sin almindelige praksis for salg af kommunale ejendomme, som indebar at der først skulle indhentes uvildige vurderinger fra et udvalg af øens ejendomsmæglere, hvorefter bygningerne skulle være til salg til en vurderet mindstepris i tre uger. 

Herefter ville købstilbud, blive vurderet og behandlet politisk og bygningerne eventuelt blive udbudt til salg igen, hvis de indkomne bud var meget lave.

Bestyrelsen bag friskolen har hele tiden håbet på hurtigt at kunne købe skolen af hensyn til de stramme formelle tidsfrister, der er i forhold til at etablere skolen.

Det har endvidere været vigtigt for bestyrelsen, at kunne skabe ro om skole situationen i Svaneke og omegn, så forældre og børn kunne få sikkerhed for, hvor børnene skal have deres skolegang efter sommerferien.

For at undgå yderligere usikkerhed om friskolens fremtidige adresse blev der ved afslutningen af kommunens 3 uger lange salgsperiode indgået aftale om at friskolen skulle betale ialt 2,9 millioner for skolebygningerne og børnehuset, så et hurtigt salg kunne gennemføres, da yderligere forlængelser af salgsprocessen ville gøre det vanskeligt, at nå, at få alle formalia på plads til skolestart i år.

”Vi er meget glade for, at kommunen derefter har gennemført salget så hurtigt, at vi nu står med den endelige købsaftale i hånden”, siger formand for bestyrelsen Rune Holm.

Der er samtidigt indgået en aftale om, at kommunens børnehave kan blive i bygningerne i børnehuset, så længe det ønskes fra kommunens side.