Mandag den 10. august 2015 var en særlig dag. Dette var dagen hvor eleverne på Svanekes nye friskole havde den allerførste skoledag.

Der har været lagt mange kræfter i at nå til den 1. skoledag. Mange mennesker i og omkring Svaneke skole har arbejdet hårdt for at nå at blive klar, og dermed starte den friskole der erstatter folkeskolen som kommunen lukkede i foråret.

Når man ser resultatet af det hårde arbejde, er det åbenlyst, at den nye friskole ikke blot lever op til niveauet af den gamle folkeskole, men på en række områder er blevet væsentlig forbedret.

Selve bygninger har fået en kærlig hånd, så den fysiske ramme er blevet mere varm og indbydende.

Som noget nyt har skolen fået etableret en fælles samlingssal i det tidligere skolebibliotek, som i stedet er flyttet til skolens øverste etage. Der er indført morgensang hver morgen i samlingssalen. Lærerne spiller med på guitar, bas, trommer mm., og eleverne synger med stor glæde. En festlig start på hver eneste skoledag.

Eleverne får også mere fysisk bevægelse end tidligere, da den fantastiske bornholmske natur omkring skolen allerede er taget meget i brug på læringsture ”ud af huset”.

Der er tænkt nøje over de pædagogiske principper i forhold til hvordan klasselokalerne indrettes med placering af bordene, kreative områder, stille områder, mm.

Endvidere er der nu et betydeligt tættere samarbejde med SFO, da den også er en del af friskolen. Og SFO delen tegner meget spændende.

Det er tydeligt, at der er en meget stor gejst og glæde på skolen nu i forhold til tidligere, hvor man var underlagt kommunens mange besparelser og nedskæringer. I dag kan skolen arbejde frit mod at skabe den bedste skole for børn og lærere, og samtidig er der et meget stort forældreengagement. Denne store forældre ressource er også i høj grad værdifuld for skolen, særligt i denne opbygningsfase.

1. skoledag

1 skoledag

Mandag den 10. august startede 147 børn på skolen, hvilket fra start er en del flere end de 134 børn som gik i den kommunale skole tidligere. 

Alle eleverne kunne mandag morgen træde ind på skolen som i dagens anledning havde rullet den røde løber ud og pyntet skolebygningen med en stor rød sløjfe.

Efter en kort åbningstale klippede eleverne selv det røde bånd over, og tog den nye friskole i brug. 150 balloner blev sendt til himmels for at markere begivenheden.

Da den mere formelle del af skoledagen var forbi, var der arrangeret det store skumbad for eleverne kl. 16.00 på boldbanen, og derefter var der fællesspisning med helstegt pattegris, hvor børn, forældre og alle byens borgere var inviteret til at deltage. Over 400 mennesker var med til den efterfølgende fest, hvor blandt andre Kalle Brandt spillede.