Nu tager alle klasserne på lejrskoler.

I april, maj og juni måned drager alle klasserne fra 0. – 7/8 klasse på lejrskole. Det har fra skolens opstart været et udtrykt ønske at alle klasser skal på lejrskole hvert år af hensyn til klassernes sociale trivsel og muligheder for at opleve anderledes læring – og nu sker det så!

Den 9.marts 2016 blev der for første gang afholdt generalforsamling i den friskoleforening, som står bag købet af bygningerne og etableringen af Svaneke FriSkole i 2015.

Torsdag d. 10 december kl. 15.00-18.00 afholder byens friskole en JULEBAZAR i og omkring kulturhuset FREM, i Brænderigænget, i Svaneke.

Mandag den 10. august 2015 var en særlig dag. Dette var dagen hvor eleverne på Svanekes nye friskole havde den allerførste skoledag.

Kære forældre, vi har nu overtaget hele Svaneke Skole, og vil overtage SFOén den 1. august, når BRK forsvinder fra bygningerne.