Så er det blevet efterår med rigtig megen blæst og regn. Vi har lige afholdt vores temauge omkring FN’s verdensmål, hvilket gik rigtig godt. Der blev virkeligt arbejde kreativt med innovation og iværksætteri. Og skabt en hel unik fællesskabsfølelse blandt eleverne. I løbet af en uge, blev der skabt mange venskaber og bekendtskaber, som vi vil få glæde af langt ud i fremtiden.

Vejret viser i disse dage sig fra dens bedste side, selvom august var noget blandet. Vi er lige nu i gang med at planlægge vores pædagogiske dage, hvor hele det pædagogiske personale tager på tur for at udvikle både vores pædagogik og skolen som helhed.

Så er sommerferien næsten forbi og vi går og gør os mange tanker og ideer til det kommende skoleår. Vores fokusområder bliver blandt andet kommunikation, evaluering via Port Folio og mere sammenhæng mellem projekter ud af huset og den daglige undervisning.

Svaneke friskole kunne ved dette skoleårs begyndelse fejre 1 års fødselsdag med en voksende skare af børn.

Den første skoledag, onsdag den 10. august 2016, stod der 22 glade og forventningsfulde børn, som skulle starte i 0.klasse. Efter en velkomsttale, sendte alle 0.klasse børnene en ballon op i himlen, som tegn på at nu var de også en del af Svaneke Friskole.

Nu tager alle klasserne på lejrskoler.

I april, maj og juni måned drager alle klasserne fra 0. – 7/8 klasse på lejrskole. Det har fra skolens opstart været et udtrykt ønske at alle klasser skal på lejrskole hvert år af hensyn til klassernes sociale trivsel og muligheder for at opleve anderledes læring – og nu sker det så!

Den 9.marts 2016 blev der for første gang afholdt generalforsamling i den friskoleforening, som står bag købet af bygningerne og etableringen af Svaneke FriSkole i 2015.