Lige nu forbruger vi i norden 3,6 jordklode. Vi har kun 1, så for at vi ikke ødelægger den, er vi nødsaget til at tænke mere bæredygtigt! Dette var budskabet på Bornholmerdøgn, hvor undertegnede, bestyrelsens formand og andre gode folk deltog hen over weekenden.

Det er klart at sådan et døgn sætter mange ting i perspektiv. På skolen gør vi allerede en stor indsats for at sortere affald, energioptimerer og genbruge. Den generation vores børn hører til er opmærksomme på dette og er længere fremme end mange af os. Lyt derfor til jeres børn når de kommer hjem og siger at I ikke skal bruge sølvpapir og microplast. Lyt til dem når de siger de hellere vil cykle end at blive kørt og lyt i det hele taget til dem.

Bright Green Island er nu genboostet og kommer i høj grad til at berøre den enkelte bornholmer, også mere end det har gjort tidligere. Som skole mener jeg vi har en vigtig rolle at spille, derfor kommer I sikkert til at høre mere om bæredygtighed, cirkulær økonomi og genbrug i den kommende tid.

Samtidig med at jeg deltog i Bornholmerdøgn, var mange af jer engagerede i at forskønne skolens ude og indearealer og hold da op!

Der er virkelig sket noget! Der er kommet en ny høj i skolegården, som skal beplantes med græs, der er generelt ryddet op og gjort hyggeligt. Der er malet og slebet, beskåret og kørt væk og så har vi nu boder til alle klasserne til Julebazaren. Hvis det ikke var for jer forældre, så kunne vi ikke nå så langt, det rækker Guld Allans kræfter simpelthen ikke til, så tusind, tusind tak for jeres indsats.

Næste arbejdsdag er den 2. juni, hvor vi ser frem til mindst lige så stort fremmøde. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Den 26. oktober invitereres til Svaneke Friskoles Tænketank. Formålet med dette stor-møde er at samle så mange forældre som muligt til at drøfte forskellige emner der har relevans for skolen og den udvikling. Her er ingen tanker for små eller store, kreativiteten og iderigdommen er velkommen, men man kan jo også bare komme fordi det er hyggeligt. Tanken er at nogle af de ting forældrene bidrager med, kan virke som inspiration til bestyrelsen og ledelsens arbejde med at udvikle og give retning for Svaneke Fri.

Derfor er det vigtigt, at I møder op og bidrager og bruger jeres ret som forældre til at komme med ideer til, hvordan Svaneke Friskole skal udvikle sig.

Som I sikkert har bemærket har elever og lærere indtaget vores ”RUM”. Der er mange nye kreationer på væggene og i lofterne og vores temauge i uge 38 sattte fokus på netop at indtage vores ”RUM” og gøre Friskolens rum til vores rum. Der er kommet mange nye ting op, men der er flere i støbeskeen. Glæd jer over jeres børns kreativitet og skaberevne – det har været opløftende og glædeligt at se den iver de har lagt for dagen i dette projekt.

Efteråret banker på og i den kommende tid er der både skole/hjemsamtaler i mange af klasserne og en flexuge med julebazar. Det er blot et lille udpluk af de ting vi skal nå inden vi går i jule-mode! Ja, så er der selvfølgelig også en lille efterårsferie. Skolen lukker i uge 42 fra den 16. til den 20. oktober. Vi ønsker jer alle en rigtig god ferie, når vi kommer dertil.

De bedste efteårshilsner
Matilde
Skoleleder