Idag starter salget af folkeaktier til støtte for etableringen af den nye skole i Svaneke.

Folkeaktierne koster kr. 500,- pr. styk og sælges hos ”Købmandskonen/ Svaneke Købmandshandel” på Torvet 2 i Svaneke.

Bestyrelsen bag den nye skole i Svaneke har med hjælp fra Malene Maare, grafiker og redaktør af Svanekebladet, fået udformet og trykt den flotte folkeaktie.

Med købet af folkeaktien er du med til at støtte at Svaneke fortsat kan være en hel by med en hel skole.

Der arbejdes endvidere på at oprette en støtteforening og en børnefond, med det formål at sikre skolegangen for flest mulige børn. Mere herom senere.

Aktien sælges i den lokale købmandshandel, men skulle der være nogle udenfor Bornholm, som ønsker at købe en folkeaktie til støtte for skolen skal man blot indbetale kr. 500,00 på konto: 0658 0748-418-342.

Husk at anføre navn og adresse i betalingsanvisningen, så vil aktien blive sendt pr. post, når betalingen er modtaget.