Svaneke Friskole lancerer nu kampagnen Byens Skole Læser, der kort fortalt går ud på at booste læseglæden hos skolens ældre klasser ved at skaffe flere og nyere læseoplevelser til skolens bibliotek – og derfor kan virksomheder og private nu hjælpe til ved at købe en bogaktie.

- En kampagne, der gavner læseglæden for Svanekes børn, så de ældre elever især ikke skal gå død i kun at have et meget begrænset antal bøger at vælge imellem men at deres læselyst kan få frit løb blandt flere titler, lyder den konkrete forklaring fra skoleleder Jesper Jørgensen på, hvorfor Svaneke Friskole nu sparker gang i kampagnen Byens Skole Læser.

- Vi vil lave en kampagne, der dels kan skaffe flere bøger til skolens sultne læsere og støtte op om skolens læse-skrivebånd ved at lade lokale virksomheder og borgere støtter vores skolebibliotek ved at indsamle midler til indkøb af nye bøger. For vi mangler virkelig – især til udskolingen, forklarer skolelederen.

Derfor kan virksomhederne støtte ved at tegne en aktie, skænke et engangsbeløb eller f.eks. forpligte sig på at donere en andel af et overskud på en bestemt vare til kampagnen. Virksomhederne får til gengæld en folder, samt et bevis på at de har støttet kampagnen.

- Aktiens afkast er det antal bøger, vi kan indkøbe og dermed den læsning, læring og nysgerrighed, de er med til at give Svanekes børn. Og denne kampagne sker i øvrigt som et elevbåret initiativ i temaugen, som afsluttes med julebasaren fredag den 25. november 2016.

Følgende grupper har i temaugen bidraget til at få kampagnen op at stå:

  1. Aktiegruppen har designet og produceret aktien, samt et diplom til dem, som tegner en aktie.
  2. Oplægsgruppen har undersøgt byens virksomheder og lavet en plan over, hvem der går hvor hen og siger hvad for at sælge aktier.
  3. Foldergruppe har produceret en folder, som man kan aflevere til dem, der vælger at støtte kampagnen.
  4. Lodde-gruppen sælger ud af gamle bøger på selve basaren men sælger også lodder, der er et postkort med et digt på bagsiden og logoet på forsiden.

- Kort sagt, er der tale om kollektiv indsats for at få nye, spændende bøger i vores bibliotek, så læselysten kan stimuleres og vedligeholdes, og fordi eleverne har arbejdet med kampagnen her op til julebasaren, så er alle elever ude og sælge aktier de sidste dage af temauge og til selve julebasaren, slutter skoleleder Jesper Jørgensen fra Svaneke Friskole.

For nærmere info, kontakt Jesper Jørgensen på 2683 5088