Nu tager alle klasserne på lejrskoler.

I april, maj og juni måned drager alle klasserne fra 0. – 7/8 klasse på lejrskole. Det har fra skolens opstart været et udtrykt ønske at alle klasser skal på lejrskole hvert år af hensyn til klassernes sociale trivsel og muligheder for at opleve anderledes læring – og nu sker det så!

Skolens elever og bestyrelse har igennem hele skoleåret arbejdet på at skaffe finansiering til de planlagte lejrskoler blandt andet via fester og ved en julebazar som blev lavet i et samarbejde mellem lokale virksomheder og skolens elever. Endvidere har de ældste klasser vasket biler for at samle penge ind til deres tur.

Klassernes lejrture går vidt forskellige steder hen og er under planlægning i de enkelte klasser. Børnehaveklassen regner med at lave en overnatningstur på skolen, men ellers rykker klasserne godt ud i landskabet.

Nogle af de mindre klasser tager en overnatning i en jagthytte, et shelter eller på skolens matrikel. 3. klasse planlægger dog at tage til Christiansø og 7.-8. klasse tager til Berlin for at anvende deres tyske sprogkundskaber og få en forståelse for byens rolle i den europæiske historie, og borgernes levevilkår under 2. verdenskrig samt i efterkrigstiden.

Alle børnene glæder sig til at komme af sted og de mindre klasser, der aldrig har prøvet at være på lejrskole, er meget spændte på hvad der skal ske.