Søndergade 31, 3740 Svaneke - Bornholm

50800580 (skoleleder: 61621848)

FORÆLDREINTRA

ELEVINTRA

Indskrivning af barn i Svaneke Friskole

Svaneke Friskole har glidende indskrivning, og optager derfor også elever uden for skoleårets start, såfremt der er plads i den givne klasse, og indskrivningen er godkendt af skolelederen efter forudgående familiesamtale.

Vejledning om ansøgning og optagelse

Optagelse på Svaneke Friskole bygger på, at forældrene kan tilslutte sig skolens grundlag og målsætning som friskole, med de til ethvert tid gældende værdigrundlag, og at forældre og skole kan have positiv tillid og forventninger til et godt samarbejde om barnets skolegang.

Inden optagelse vil elev og forældre blive inviteret til en familiesamtale og et besøg på skolen. Herigennem kan begge parter danne sig et indtryk af hinanden, og vi kan sikre os, at den balance og kontinuitet, der er i de eksisterende klasser kan fortsætte. Efterfølgende tilbydes eleven en besøgsuge, hvor den nye klasse kan følges.

Indmeldelse i 1.-9. klasse

Ansøgning om indmeldelse af barn til 1.-9. klasse kan ske løbende. Ansøgning om optagelse kan ske her fra hjemmesiden (se nedenfor). For at kunne optages på listen skal der forelægge en udfyldt indmeldelsesblanket med underskrift fra både forældre og skolens leder. Ligeledes skal skolen have registeret indbetaling af indmeldelsesgebyr på 500 kr. Indmeldelsesgebyret fratrækkes i den første betaling af skolepenge, ved optagelse.

Nærmere oplysninger om aktuelle muligheder for optagelse fås ved henvendelse til skolelederen.

Optagelse forudsætter ledig plads på årgangen. Hvis klasse/årgang aktuelt er fuldtallig, vil barnet blive skrevet på venteliste. Forældrene vil blive kontaktet, når der er udsigt til en ledig plads.

Optagelse bygger på en familiesamtale mellem forældre (og evt. barn) og skolelederen – op på barnets efterfølgende besøg over minimum 2, ofte 5 dage i klassen, hvorefter forældre og skole tager endelig stilling til optagele.

Hvis du ønsker at indskrive dit barn i Svaneke Friskole, beder vi dig i første omgang kontakte os for at aftale et møde. Du kan enten ringe på skolens telefon 50 80 05 90 eller på mobil 61 62 18 48. Du kan også udfylde formularen nedenfor, så kontakter vi dig.

Udfyld formular:

Barnets navn:(*)
Indtast venligst barnets navn.

Dit navn:(*)
Indtast venligst dit navn.

Din e-mail:(*)
Indtast korrekt e-mailadresse

Dit tlf. nr.:(*)
Indtast dit tlf. nr.

Angiv evt. hvornår på dagen vi bedst kan ringe til dig:
Invalid Input

Hvornår ønskes skolestart? Skriv årstal:(*)
Angiv hvilket årstal dit barn skal starte i skolen.

Hvilket klassetrin ønskes barnet optaget på?(*)
Angiv hvilket klassetrin barnet ønskes optaget på.

Indmeldelse til skolestart i 0. klasse/børnehaveklasse

Skolestart foregår i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Sådan siger loven. Hvis forældre ønsker at udskyde skolestarten til det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, skal man ansøge kommunen om godkendelse af udskydelsen.

Indmeldelse til skolestart i børnehaveklasse foregår løbende.

Skolen optager hvert år 22 elever til skolestart. Ved optagelse har mindre søskende til nuværende elever på skolen fortrinsret, dernæst om man er bosiddende i 3740 Svaneke, eller er tilflytter til Svaneke. Vi forventer, at ca 1/3 del af de 22 pladser hvert år reserveres til søskendeelever. 

Når barnet er optaget på listen til skolestart i børnehaveklassen, er det tillige sikret en plads på listen til SFO’en.

Ansøgningsfristen for at komme på listen til optagelse i børnehaveklasse skal normalt ske i det kalenderår, hvor barnet i løbet af året fylder 4 år. Ansøgningen skal senest indsendes den 1. oktober året før barnet skal starte i børnehaveklassen i august det efterfølgende kalenderår.

I starten af oktober danner klasselærer i 0. klasse i samarbejde med skolelederen, den klasse der skal starte til det efterfølgende års skoleår. Dette foregår ud fra principper om

 • Vi stopper al indskrivning ved 20 elever i oktober 
 • De resterende elever placeres på venteliste 
 • Pr. 1. maj, det år eleven skal starte i skole tildeles ventelistepladser op til 22 efter samme principper som ved almindelig optagelse på listen. 
 • Der kan dog af pædagogiske årsager siges nej til optagelse. • Der gives dele timer, hvis der dispenceres op til 25 elever. 
 • Der dispenceres kun op til 25 elever, hvis man er tilflytter til Svaneke eller hvis der er væsentlige pædagogiske årsager til optagelse.

Bestyrelsen har besluttet ovenstående procedure for at have mulighed for både at tilgode se evt. omgængere, men også for at tage højde for at give plads, hvis der evt. er elever på listen der vælger at få udsat skolestart.

Så selvom man er optaget på listen til 0. klasse, er man ikke sikret en plads i klassen før klassedannelsen er afsluttet. Klassedannelsen afsluttes for de første 20 elever inden 1. december året før man skal starte. Den endelige klassedannelse med opfyldning fra ventelisten afsluttes senest 1. juli i det år man skal starte til august.

Alle forældre der optages ved klassedannelsen inden 1. december vil modtage besked, herom. De forældre der fortsat står på venteliste vil ligeledes blive tilbudt fortsat at stå på venteliste, til eventuelle ledige pladser frem til den endelige klassedannelse senest 1. juli det år man skal starte til august.

Klassekvotienter

Vi har 22 som vores højeste elevantal i en klasse. Dog kan der dispenseres op til 25 elever ved følgende grunde:

 • Hvis der skal skaffes elevplads til søskende, eller bonus søskende med samme bopælsadresse.
 • Hvis der kommer tilflyttere til området, som ønsker at benytte Svaneke Friskole.
 • Hvis klassens sammensætning kan bære en ekstra elev, eller for at skabe en bedre sammensætning mellem kønnene.

haender

Venteliste

Børnehaveklassen:
Hvis der er flere børn på ventelisten end de 22, vi optager, sker prioriteringen efter følgende kriterier:

 • Søskende - Bopæl i Svaneke - Bopæl i 3740 
 • Kønsfordeling mhp. At opnå lige antal drenge og piger 
 • Pædagogisk vurdering – her indgår familiesamtalerne som grundlag
 • Nærhed geografisk til 3740 
 • Ancienitet m.m..

Øvrige klasser:
Optagelse i de øvrige klasser sker, hvis der opstår ledige pladser og procedure for optagelse fra 1.-9. klasse er fulgt.

Yderligere oplysninger

Hvis man gerne vil se skolen, inden man eventuelt indskriver sit barn, kan man altid aftale et besøg med skolens leder på telefon
61 62 18 48 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Indskrivning i SFO’en

Skolens SFO er et tilbud til alle elever. Vi har den lille SFO (SFO1) som går fra 0.-3.klasse og vi har klubben (SFO2), som er for elever fra 4.-9.klasse.

Hent indskrivningsblanket vedr. SFO.

Hent indskrivningsblanket vedr. klub.

Blanketterne afleveres på skolens kontor eller i selve SFO’en.

For børn, som ikke går på skolen, skal der aftales et personligt møde med skolens leder.

Gebyr ved indskrivning

Der er et administrativt indskrivningsgebyr på 500 kr. pr. barn. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis barnet ikke starter i skolen/ skolebørnehaven alligevel.

Hvis barnet starter på skolen/ i skolebørnehaven, bliver gebyret fratrukket den første måneds skolepenge.

Der er ikke gebyr ved indskrivning i SFO’en. 

Gebyret indbetales på skolens konto i Nordea - reg.nummer: 0658, kontonummer: 6280528151.

Der skal oplyses navn på barnet samt cpr på indbetalingen.

Når vi har modtaget indmeldelsesblanket og gebyr, sender vi en kvittering for indmeldelse og betaling.

Prøveperiode og udmeldelse

Bliver dit barn indskrevet på skolen, betragtes de første 3 måneder som gensidig prøveperiode. Begge parter har ret til at opsige aftalen skriftligt med 1 måneds varsel til den første i måneden.

Herefter gælder opsigelsesvarsel på 2 måneder for begge parter fra den første i måneden.

Gælder både for skole og SFO.

Udmeldelse sker skriftligt på skolens udmeldelsesblanket, som kan rekvieres ved henvendelse til skolens kontor.

Svaneke Skole

Søndergade 31, 3740 Svaneke - Bornholm

tlf: 50800580 (skoleleder: 61621848)

e-mail:post@svanekeskole.dk

CVR:36586044

Find os her